aktuality projektu

22
Probíhá betonáž 6.NP
Probíhá betonáž 6.NP
Probíhá betonáž 6.NP
Probíhá betonáž 6.NP

21
Dokončuje se betonáž 3.NP
Dokončuje se betonáž 3.NP
Dokončuje se betonáž 3.NP
Dokončuje se betonáž 3.NP

20
Probíhá betonáž 2.NP
Probíhá betonáž 2.NP
Probíhá betonáž 2.NP
Probíhá betonáž 2.NP

19
Probíhají betonáže 1.NP
Probíhají betonáže 1.NP
Probíhají betonáže 1.NP
Probíhají betonáže 1.NP

18
Zastropení garážových stání
Zastropení garážových stání
Zastropení garážových stání
Zastropení garážových stání

17
Vnější část podzemní vany je hotová a pokračujeme s hydroizolačními vrstvami.
Vnější část podzemní vany je hotová a pokračujeme s hydroizolačními vrstvami.
Vnější část podzemní vany je hotová a pokračujeme s hydroizolačními vrstvami.
Vnější část podzemní vany je hotová a pokračujeme s hydroizolačními vrstvami.

16
Předání staveniště Generálnímu dodavateli - Emexkon s.r.o.
Předání staveniště Generálnímu dodavateli - Emexkon s.r.o.
Předání staveniště Generálnímu dodavateli - Emexkon s.r.o.
Předání staveniště Generálnímu dodavateli - Emexkon s.r.o.

15
Dokončuje se úprava podloží a zahajuje stavba vlastního objektu.
Dokončuje se úprava podloží a zahajuje stavba vlastního objektu.
Dokončuje se úprava podloží a zahajuje stavba vlastního objektu.
Dokončuje se úprava podloží a zahajuje stavba vlastního objektu.

14
Byla dokončena těžba jámy a zahájila se realizace základových pilot
Byla dokončena těžba jámy a zahájila se realizace základových pilot
Byla dokončena těžba jámy a zahájila se realizace základových pilot
Byla dokončena těžba jámy a zahájila se realizace základových pilot

13
Nabylo právní moci Rozhodnutí o změně stavby před dokončením a změně ÚR
Nabylo právní moci Rozhodnutí o změně stavby před dokončením a změně ÚR
Nabylo právní moci Rozhodnutí o změně stavby před dokončením a změně ÚR
Nabylo právní moci Rozhodnutí o změně stavby před dokončením a změně ÚR

12
Zakládání staveb a.s. dokončili obvodové piloty a probíhá těžba jámy
Zakládání staveb a.s. dokončili obvodové piloty a probíhá těžba jámy
Zakládání staveb a.s. dokončili obvodové piloty a probíhá těžba jámy
Zakládání staveb a.s. dokončili obvodové piloty a probíhá těžba jámy

11
Podepsána smlouva o dílo s Generálním dodavatelem stavby - Emexkon a.s.
Podepsána smlouva o dílo s Generálním dodavatelem stavby - Emexkon a.s.
Podepsána smlouva o dílo s Generálním dodavatelem stavby - Emexkon a.s.
Podepsána smlouva o dílo s Generálním dodavatelem stavby - Emexkon a.s.

10
Zakládání staveb a.s. zahájila realizaci zajištění stavební jámy a vrtání pilot
Zakládání staveb a.s. zahájila realizaci zajištění stavební jámy a vrtání pilot
Zakládání staveb a.s. zahájila realizaci zajištění stavební jámy a vrtání pilot
Zakládání staveb a.s. zahájila realizaci zajištění stavební jámy a vrtání pilot

9
Zahájení bouracích prací stávajících objektů
Zahájení bouracích prací stávajících objektů
Zahájení bouracích prací stávajících objektů
Zahájení bouracích prací stávajících objektů

8
Atelier AKIA a. s. dokončil prováděcí dokumentaci
Atelier AKIA a. s. dokončil prováděcí dokumentaci
Atelier AKIA a. s. dokončil prováděcí dokumentaci
Atelier AKIA a. s. dokončil prováděcí dokumentaci

7
Stavební povolení nabývá právní moci
Stavební povolení nabývá právní moci
Stavební povolení nabývá právní moci
Stavební povolení nabývá právní moci

6
Prodloužené „Územní rozhodnutí“ v právní moci
Prodloužené „Územní rozhodnutí“ v právní moci
Prodloužené „Územní rozhodnutí“ v právní moci
Prodloužené „Územní rozhodnutí“ v právní moci

5
Jako dodavatel výtahu byla vybrána firma Schindler CZ, a. s.
Jako dodavatel výtahu byla vybrána firma Schindler CZ, a. s.
Jako dodavatel výtahu byla vybrána firma Schindler CZ, a. s.
Jako dodavatel výtahu byla vybrána firma Schindler CZ, a. s.

4
Uzavřeno strategické partnerství s firmou Zakládání staveb a. s. jako zhotovitelem zajištění stavební jámy a základových pilot
Uzavřeno strategické partnerství s firmou Zakládání staveb a. s. jako zhotovitelem zajištění stavební jámy a základových pilot
Uzavřeno strategické partnerství s firmou Zakládání staveb a. s. jako zhotovitelem zajištění stavební jámy a základových pilot
Uzavřeno strategické partnerství s firmou Zakládání staveb a. s. jako zhotovitelem zajištění stavební jámy a základových pilot

3
Na základě architektonické studie Mizera Lichý Aster ARCHITEKTI - výběr standardů
Na základě architektonické studie Mizera Lichý Aster ARCHITEKTI - výběr standardů
Na základě architektonické studie Mizera Lichý Aster ARCHITEKTI - výběr standardů
Na základě architektonické studie Mizera Lichý Aster ARCHITEKTI - výběr standardů

2
Atelier Tomšů a Klimeš předal Dokumentaci pro stavební povolení
Atelier Tomšů a Klimeš předal Dokumentaci pro stavební povolení
Atelier Tomšů a Klimeš předal Dokumentaci pro stavební povolení
Atelier Tomšů a Klimeš předal Dokumentaci pro stavební povolení

1
Založena ODETA TERAS s.r.o., dceřiná společnost firmy Ponca s.r.o.
Založena ODETA TERAS s.r.o., dceřiná společnost firmy Ponca s.r.o.
Založena ODETA TERAS s.r.o., dceřiná společnost firmy Ponca s.r.o.
Založena ODETA TERAS s.r.o., dceřiná společnost firmy Ponca s.r.o.

Odeta Teras byla zřízena výhradně za účelem projektování a výstavby bytového domu a nevyvíjí podnikatelskou činnost v žádné jiné oblasti, čímž je zcela eliminováno riziko jakýchkoliv závazků, které by mohly negativně působit na rychlost a spolehlivost výstavby domu.
Odeta Teras byla zřízena výhradně za účelem projektování a výstavby bytového domu a nevyvíjí podnikatelskou činnost v žádné jiné oblasti, čímž je zcela eliminováno riziko jakýchkoliv závazků, které by mohly negativně působit na rychlost a spolehlivost výstavby domu.
Odeta Teras byla zřízena výhradně za účelem projektování a výstavby bytového domu a nevyvíjí podnikatelskou činnost v žádné jiné oblasti, čímž je zcela eliminováno riziko jakýchkoliv závazků, které by mohly negativně působit na rychlost a spolehlivost výstavby domu.
Odeta Teras byla zřízena výhradně za účelem projektování a výstavby bytového domu a nevyvíjí podnikatelskou činnost v žádné jiné oblasti, čímž je zcela eliminováno riziko jakýchkoliv závazků, které by mohly negativně působit na rychlost a spolehlivost výstavby domu.

Warning:

Listed details and depictions are indicative only and ODETA TERAS company reserves the right to change.

Up-to-date and binding informations are avaliable at RE/MAX Ambassador real estate agency.

Cookies: 

This web is using cookies to offer you better experience using this site.

ODETA TERAS s. r. o.

Project developer

Project real estate agency

IČO: 04712196​

Cooperation:

Tomšů a Klimeš s. r. o.

AKIA a. s.

Construction study, web, vizualizations, interiors

Permit processor

Elaborator of construction documentation

Project is financially supported by: